درمان افسردگي (سرماخوردگي رواني)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

افسردگي سايه سياهي است كه روحيه انسان را ضعيف و شادماني را از او صلب مي‌كند. وقتي كسي دچار افسرگي مي‌شود، روابط او با اطرافيان كاهش يافته، گوشه گير و انزواطلب مي‌گردد و متاسفانه دوستان و نزديكان نيز غالبا از وي دوري مي‌گزينند. همين عامل باعث تشديد افسردگي مي‌گردد و فرد احساس گناه و ضعف مي‌كند و به اين ترتيب وي در گرداب افسردگي اسير مي‌شود.

قیمت محصول:

27,900 تومان


نظرات شما: