درس‌هاي اساسي فلاسفه بزرگ


:ویژگی‌های محصول


شرح:

هركس به معناي واقعي كلمه يك فيلسوف است. انسان بودن و داشتن مغز، او را در موقعيتي قرار مي‌دهد كه چاره‌اي جز فكر كردن ندارد. جهاني كه در آن زندگي مي‌كنيم ما را راحت نخواهد گذاشت. ما طبيعتا نمي‌توانيم با مشتي تجربه‌هاي نامربوط كه به طور اتفاقي در سراسر زندگي پراكنده‌اند، احساس رضايت كنيم. اين كتاب در قالب چندين فصل شما را با مسائل گوناگوني چون جايگاه انسان در جهان، ماهيت خدا، مسئله جبر و اختيار، ذهن و ماده و بسياري ديگر از مفاهيم فلسفي در باب هستي آشنا مي‌كند.

قیمت محصول:

60,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: