درس‌نامه درمان رفتاري‌شناختي كودكان مبتلا به بيش‌فعالي (نارسايي توجه)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين اثر جامع، علاوه بر درمان رفتاري - شناختي، رويكردها و روش‌هاي ديگر درماني (دارودرماني - رفتاردرماني و ...) را نيز با دقت مرور كرده و به‌طور محوري، مداخله‌هاي رفتاري - شناختي و چند مدلي را مورد بررسي و كنكاش قرار مي‌دهد. در فصول شش‌گانه اين درس‌نامه، ارزيابي تشخيص و درماني، آموزش مهارت‌ها به كودكان، آموزش خانواده و والدين، مشاوره در مدرسه و مداخله مدرسه محور و به ويژه مداخله رفتاري - شناختي براي كودكان سنين مدرسه به تفضيل ارائه شده است.

قیمت محصول:

42,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: