درس‌نامه جامع جمعيت و تنظيم خانواده


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب كه دربرگيرندة برنامه‌هاي آموزشي مصوب بوده و به زباني ساده براي دانشجويان كلية رشته‌ها، بخصوص رشته‌هاي غيرپزشكي نوشته شده، در راستاي لزوم برنامه‌ريزي جامع و فراگير براي آگاهي صحيح و هدفمند جوانان در رابطه با آموزش‌هاي مورد نياز قبل از ازدواج و جلوگيري از بروز تبعات منفي به بهانه پاسخگويي به اين ضرورت انكارناپذير، تهيه و تنظيم شده است. در اين كتاب سعي شده با توضيح موارد ضروري، نگرش دانشجويان در زمينه جمعيت از ديد فردي به يك ديد عمومي و كلي تبديل شده و به مشكلاتي كه به دنبال افزايش بي‌رويه جمعيت گريبانگير جامعه مي‌گردد، پرداخته شود. در بخش تنظيم خانواده، آموزش در مورد كيله روش‌هاي پيشگيري از بارداري پس از ايجاد زمينه‌اي از آناتومي و فيزيولوژي انوام‌هاي توليدمثل با ذكر دقيق مكانيسم اين روش‌ها، بيان شده است.

قیمت محصول:

4,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: