درجا زدن ممنوع (15 قانون مطرح شده در اين كتاب را به كار ببريد و همچون رودي خروشان در مسير زندگي پيش برويد)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

ميليون‌ها تن از انسان‌ها، همچون خود من، از كتاب‌ها و سخنراني‌هاي جان ماكسول انگيزه گرفته‌اند و بهره برده‌اند. مكسول با نوشتن اين كتاب بار ديگر كوشيده است انديشه‌ها و بينش‌هايي مهم را براي ما مطرح كند تا هر يك از ما بتوانيم توانايي‌هاي واقعي و راستينمان را شكوفا كنيم و تفاوتي مثبت را در زندگي خودمان و ديگران بيافرينيم. من به راستي جان ماكسول را تحسين مي‌كنم؛ زيرا او يكي از پيشگامان عرصه مديريت در سراسر جهان محسوب مي‌شود. او در اين كتاب با موفقيت مي‌كوشد 15 قانون موثر را براي رشد كردن و درجا نزدن مطرح كند. خواندن اين كتاب و به‌كارگيري قانون‌هاي آن سبب مي‌شود در زمينه موفقيت شخصي‌تان گامي بلند و موثر برداريد. من به منزله مدير و مربي، هميشه شيوه‌اي را جستجو مي‌كردم تا به بازيكنان تيمم آموزش دهم كه چگونه پيشرفت كنند. از دوست خوبم، جان ماكسول، بسيار سپاسگزارم؛ زيرا اين كتاب كاربردي را براي رشد كردن و درجا نزدن نوشته است. به‌كارگيري قانون‌هاي اين كتاب سبب مي‌شود شما همواره در زندگي شخصي و اجتماعي خود در حال رشد و پيشرفت باشيد. خواندن اين كتاب و به‌كارگيري قانون‌هاي آن براي همه انسان‌ها و به‌ويژه براي افرادي ضرورت دارد كه به‌گونه‌اي مسئوليت دارند به ديگران كمك كنند تا در مسير رشد و پيشرفت گام بردارند.

قیمت محصول:

79,900 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: