دراكر و 6 دهه انديشه‌هاي مديريتي (366 روز بينش و انگيزه براي به‌دست آوردن بهترين نتيجه در كارها)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

دراكر خود مديريت است. او از زماني كه مديريت به عنوان يك فن و شيوه قدم به عرصه وجود گذاشته است با تجربه مديريت زندگي كرده است. آنچه مسلم است اين كه در تئوري ، مديريت يك علم جديد است با مباني كاملا منطقي، واقع‌گرايانه و اجتماعي. اصول آن در همه دانشكده‌ها و مراكز آكادميك به عنوان يك رشته علمي تدريس مي‌شود و بدون كاربردي كردن آن، اين اصول نمي‌تواند ساختارهاي مديريتي و سازمان‌هاي كارآمد اقتصادي و اجتماعي داشت. شايد بسياري از افراد بتوانند به مدد آموزش اين رشته و تجربه و ممارست و در نهايت با اتكاء به استعداد فطري خود به مديران لايق تبديل شوند، اما مزين كردن مديريت لايق به اخلاق و توجه به زيربناهاي معنوي و داشتن دركي انسان‌شناسانه و مسوول كار چندان ساده‌اي نيست. دراكر مديريت را در قالب سه دايره متداخل اصول كاري، معرفت و مسووليت اجتماعي ترسيم مي‌كند. اصول و روش‌ها را مي‌توان با آموزش و ارتباط ترويج كرد، اما معرفت انساني و مسووليت اجتماعي حاصل عوامل و زمينه‌هاي ذهني و تربيتي فراواني است كه كشف و پرورش آن‌ها شايد براي برخي افراد عمري به درازا بكشد. بهتر است دراكر را به عنوان مدير يا عاشق مديريت خوب بخوانيم و اين نيروها را در خود از قوه به فعل درآوريم.

قیمت محصول:

18,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: