درآمدي بر زيبايي‌شناسي و جنسيت (نقدي بر گفتمان فمينيستي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در اين كتاب نگارنده به بازخواني نظريه‌ها و چارچوب‌هاي نظري كه بر زيبايي‌شناسي و هنر تأثير گذاشته‌اند، مي‌پردازد. به اين معنا كه نقش و تأثيري كه جنسيت و شكل‌گيري و كاربرد ايده‌هاي آثار هنري، خلاقيت ارزش‌هاي زيبايي‌شناختي، گذاشته است را مورد بررسي قرار مي‌دهد. در اين ديدگاه فرض بر آن است كه تصاوير، تجليات و ايده‌هايي كه ساخته دست بشرند نه‌تنها، به خاطر زيبايي‌ها، ذوق هنري و ارزش‌هاي دروني‌شان حائز اهميت‌اند؛ بلكه شاخص موقعيت و قدرت اجتماعي نيز هستند.

قیمت محصول:

70,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: