درآمدي بر روانشناسي دين


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب «درآمدي بر روانشناسي دين» در ويراست دوم خود مي‌كوشد با رفع كاستي‌هاي ويرايش نخست، مباحث و موضوعات كتاب را در يك چارچوب آموزشي و كتاب درسي مشتمل بر اهداف درس، خلاصه درس، پرسش و تحقيق و منابع براي مطالعه بيشتر ارائه دهد. عناوين درسي اين كتاب در پنج فصل و 12 درس به صورت زير تنظيم شده است: تعريف، تاريخچه، ديدگاه ويليام جيمز درباره دين، ديدگاه فرويد درباره دين، ديدگاه يونگ درباره دين، فهم دين‌داري، ابعاد دين‌داري، تاريخچه و روش‌هاي سنجش دين‌داري، مشكلات و محدوديت‌هاي اندازه‌گيري دين‌داري، فوايد دين‌داري در سطح فردي، فوايد دين‌داري در سطح اجتماعي و هزينه‌هاي دين‌داري...

قیمت محصول:

42,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: