درآمدي بر اگزيستانسياليسم


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اگزيستانسياليسم از موثرترين جنبش‌هاي فلسفي معاصر است كه مدت‌هاي مديد، افراد بسياري را جذب خود نمود. در ابتداي گسترش و رواج اين جنبش، بسياري از اين افراد، با درك نادرستي از آن، جنبش را برابر با مفاهيم نامرتبطي همچون: بي‌تعهدي، لاابالي‌گري، گوشه‌گيري، هرج ومرج‌طلبي و اصطلاحاتي از اين دست مي‌پنداشتند. با گذشت زمان، اين نگاه عاميانه و نادرست، جاي خود را به بررسي‌هاي ژرف‌تر داده و تا حدودي آن نگرش نخستين، اصلاح گرديد و اگزيستانسياليسم وارد مباحث تخصصي دانشگاهي شد. اين كتاب، به شكلي بسيار كوتاه و سودمند، با محوريت دادن به فلسفه ژان پل سارتر، جنبش اگزيستانسياليسم را به زباني ساده و روان مورد كندوكاو قرار داده و به ارزيابي نسبت آن با ساير جنبش‌هاي معاصر پرداخته است. از اين رو، هم براي محافل دانشگاهي و تخصصي مطلوب بوده و هم مخاطب عمومي مي‌تواند از آن بهره‌مند گردد.

قیمت محصول:

12,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: