داستان‌هاي 1 لقمه‌اي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب "داستان‌هاي يك لقمه‌اي" نوشته شان هيل را اميرحسن ميرزائيان به فارسي ترجمه كرده است. نويسنده در شش بخش از جمله: روابط و آدم‌ها، خانواده، زندگي، كار، مرگ و دنياهاي ديگر مينيمال‌هايي نوشته است. نويسنده از اين كتاب به عنوان يك تجربه ياد كرده است. اينكه اگر تمام ايده‌هايش براي نوشتن را بر روي كاغذ آورد، باز هم ايده‌هاي جديدي مي‌آيند كه جاي آن‌ها را بگيرند. با توجه به مقدمه ابتداي كتاب، اينطور به نظر مي‌رسد كه تعدادي از اين داستان‌ها الهام‌گرفته از نوشته‌هاي توئيتري مخاطبان نيز باشد.

قیمت محصول:

26,500 تومان


نظرات شما: