خودكاوي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

هدف اين كتاب طرح مساله خودكاوي است، با انواع مشكلاتي كه در آن وجود دارد. كوشش براي پيشرفت خودكاوي مي‌تواند در درجه اول براي فردي كه مشغول خودكاوي است مفيد باشد، خودكاوي كمك اساسي مي‌كند به شناخت كلي ساختار شخصيت خويش و اين شناخت نه تنها كمك مي‌كند به كشف و رشد استعدادهاي دروني‌اي كه تا كنون از تجلي بازمانده و به حالتي نيمه‌مرده درآمده‌اند، بلكه مهم‌تر از اين، كمك به رشد و تكامل استعدادها و امكاناتي است كه مي‌تواند يك شخصيت نيرومند و هماهنگ بسازند، شخصيتي كه عوامل بروني به سادگي نتواند بر آن اثر مخرب بگذارند و آن را وادار به پيروي از عوامل و كيفيت‌هاي ناشناخته نمايند، عواملي كه معمولا يك زندگي و هستي اجباري و بي‌اختيار را به انسان تحميل مي‌كنند.

قیمت محصول:

50,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: