خودشيفتگي و تاثيرات مخرب آن بر فرزندان


:ویژگی‌های محصول


شرح:

خودشيفتگان چه كساني هستند؟ آنان خود را مي‌فريبند تا از درياي پر آشوب ترديد و ترس از مورد انتقاد قرارگرفتن فرار كنند. با ژست‌هاي گوناگون احتياج دارند در چشم ديگران كامل به نظر آيند و نياز دارند ديگران آنان را تحسين كنند و برايشان كف بزنند. زندگي اين افراد به گونه‌اي است كه همواره تصوير برتري از خود نسبت به سايرين در ذهن مي‌پرورند. فرد خود شيفته نمي‌تواند فرزند را آنگونه كه هست بپذيرد، بكله مي‌خواهد او چيزي باشد كه ضمير ناخودآگاه والد ديكته مي‌كند. اين افراد وقتي با خوش‌بيني به فرزندانشان مي‌نگرند، استعدادهاي آنان را افسانه‌اي مي‌يابند و دچار تفاخر مي‌شوند. اما هنگامي كه از فرزندان خود متنفر مي‌شوند، شخصيت آنان را آن‌قدر غير قابل قبول مي‌شمارند كه تمام بيزاري خود را متوجه آنها مي‌كنند و اين چيزي نيست جز يك قضاوت شخصي و افراط‌ گونه و مانعي هولناك بر سر راه تربيت معتدل فرزندان.

قیمت محصول:

6,900 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: