خودشناسي و خودآگاهي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

از مسائل مهم انسان و شايد مهم‌ترين آنها، شناخت خود انسان است. آدمي قبل از آنكه به شناخت جهان پيرامون خود و نيك و بد آن بپردازد، بايد خود را بشناسد و گنجينه‌هاي فطرت و نهاد خود را كشف نمايد و آن‌ها را به كمال برساند و اميال نفساني و شهواني خود را تعديل كند.

قیمت محصول:

14,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: