خلاقيت (جريان و روانشناسي كشف و اختراع)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

خلاقيت درباره ثبت لحظه‌هايي است كه به زندگي ارزش زيستن مي‌دهد. ميهاي چيكسنت ميهاي روانشناس نامدار از آنچه به اين لحظه‌ها مي‌انجامد پرده برمي‌دارد ـ كه رويداد هيجان‌انگيزي براي هنرمند در تابلو يا دانشمند در آزمايشگاه است ـ آنچنان كه اين شناخت مي‌تواند زندگي انسان‌ها را بارور سازد. او با استفاده از حدود صد مصاحبه با افراد استثنايي، از زيست‌شناس و فيزيكدان و سياستمدار و پيشگامان كسب و كار گرفته تا شاعران و هنرمندان، و نيز سي سال پژوهش خود در اين موضوع، از نظريه مشهور «جريان» خود در مورد كشف فرايند خلاق استفاده مي‌كند. او انديشه‌هايي را مانند اينكه چرا افراد خلاق اغلب خودخواه و خودپسند به نظر مي‌رسند، و چرا «نابغه زجركشيده» بيشتر يك افسانه است، مورد بحث قرار مي‌دهد. از همه مهم‌تر، او توضيح مي‌دهد چرا خلاقيت نيازمند آن است كه پرورش پيدا كند و براي آينده كشور، اگر نگوييم جهان ضرورت دارد.

قیمت محصول:

55,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: