خلاصه روانشناسي عمومي (بر اساس كتاب زمينه روانشناسي هيلگارد)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

يكي از ويژگي‌هاي روانشناسي، آزمايشي بودن آن است - علوم آزمايشي، «دانش نظام‌دار و سازمان‌يافته‌اي است كه از انباشته‌هاي مبتني بر مشاهدات» به دست آمده است. از ديگر ويژگي‌هاي اين علوم، مشاهده دقيق و تكرارپذيري آن است. و هدف آن توانايي «تبيين، پيش‌بيني و كنترل است». اين كتاب خلاصه‌اي بر كتاب «زمينه روانشناسي هيلگارد» تاليف ريتا اتكينسون و ديگران است.

قیمت محصول:

12,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: