خانواده‌درماني


:ویژگی‌های محصول


شرح:

دوئرتي و مك‌دانيل توانسته‌اند گستره خانواده‌درماني را در كمتر از 150 صفحه به شيوايي بيان كنند. آنان ضمن گراميداشت پيشگامان، توانسته‌اند به نقش نسل دوم و نيز مداخله‌هاي مبتني بر شواهد نسل‌هاي جديدتر بپردازند. مفاهيم و فنون به گونه‌اي قابل فهم بيان شده‌اند بدون آنكه ساده‌انگاري در مفاهيم پيچيده رخ دهد. همچنين ماهيت ئ نقش رويكردهاي مختلف خانواده‌درماني تشريح شده و در عين حال دغدغه جمع‌بندي كل‌نگر و عمل‌گراي اين شيوه‌هاي مختلف در جاي‌جاي كتاب موج مي‌زند.

قیمت محصول:

12,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: