خانواده‌درماني طرح‌هاي درماني گام به گام


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب شامل بيش از 1000 هدف عيني و مداخلات درماني است. طرح‌هاي درماني در اين كتاب به شيوه جامع و هدفمند طراحي شده و درمان گران به شيوه عيني و رفتاري، توان اجرايي كردن روش‌هاي مطرح شده را خواهند داشت.

قیمت محصول:

110,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: