حس برند (برندهاي قدرتمندي را از طريق حس‌هاي لامسه بينايي بويايي چشايي و شنوايي بسازيد)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب حس برند را مي‌تون به عنوان يك كتاب بين موضوعي معرفي كرد. يك موضوع مديريت برند است و موضوع ديگر بازاريابي حسي. بازاريابي حسي يكي از ابزارهاي مهم و نسبتا جديدتر نسبت به ساير ابزارهاي ارتباطات و ترويج است. بازاريابي حسي فرايند شناسايي و تأمين نيازها و علائق مشتريان به روشي سودآور است تا آن‌ها را درگير ارتباطات دوجانبه‌اي كند كه شخصيت برندها را به زندگي آورده و براي مشتريان هدف، ارزش افزده ايجاد كند.

قیمت محصول:

24,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: