حركات جادويي (خرد عملي شمنان مكزيك كهن)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كاستاندا در اين اثر شرح مي‌دهد كه چگونه با سي سال انضباط شديد؛ سرانجام توانست به صحت آنچه دون‌خوان گفته بود دست يابد؛ به اين امر كه انسان‌ها مخلوقاتي جادويي؛ موجوداتي ناشناخته و در سفر تكاملي آگاهي‌اند. كاستاندا مي‌نويسد از آن رو كه آنچه شرح مي‌دهم براي ما بيگانه است؛ به نظر مي‌رسد كه واقعي نيست. اما اين آيين سنت متخصصاني است كه به شدت به تزكيه نفس پرداخته‌اند و شيوه‌هايي بس پيچيده دارد.

قیمت محصول:

30,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: