جوهره مديريت


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب جوهره مديريت حاصل يك عمر تعليم و تجربه عملي مديريت و رهبري مكسول است. تفاوت عمده كتاب جوهره مديريت با ديگر متون آموزشي در اين زمينه، بعد تجربي آن است. مكسول همه تئوري‌هاي مديريت و رهبري را در طول بيش از چهل سال عمر حرفه‌اي به كار برده و نتايج عملي آنها را چه مثبت يا منفي مورد ارزيابي قرار داده و چكيده آنها را در اين كتاب با زباني ساده و دلنشين بيان كرده است.

قیمت محصول:

28,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: