جوانان و پديده شوم اعتياد به روان‌گردان‌ها (رهاورد زهرآگين هزاره سوم)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

جهان امروز با مشكل اعتياد دست به گريبان است. شمار معتادين در اغلب كشورهاي پيشرفته غرب به ميليون‌ها نفر مي‌رسد. آمار مرگ و مير كساني كه بر اثر اعتياد به هروئين و مواد مخدر ديگر، زندگي‌شان در معرض خطر جدي قرارگرفته رو به افزايش است.در اين كتاب پس از پرداختن به ويژگي‌ها و خصوصيات جسماني و رواني افراد معتاد، شرحي نسبتا جامع از انواع داروهاي مخدر و روانگردان در جامعه و عوارض هركدام به خواننده ارائه مي‌گردد.

قیمت محصول:

9,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: