جهان‌هاي موازي (سفري به آفرينش ابعاد بالاتر و آينده جهان)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

ميچيو كاكو در كتاب جهان‌هاي، استعداد شگرف خود را به خدمت گرفته تا به يكي از عجيب‌ترين و هيجان‌انگيزترين دستاوردهاي فيزيك مدرن بپردازد: اينكه ممكن است جهان ما تنها جهاني در بين جهان‌هاي متعدد باشد، شايد بي‌نهايت جهان در يك شبكه گسترده كيهاني وجود داشته باشند كه كل جهان ما فقط يكي از آن‌هاست. كاكو، با استفاده استادانه از شوخ‌ طبعي و تمثيل، صبورانه خواننده را با نظريات متفاوت موجود در مورد جهان‌هاي موازي آشنا مي‌سازد، نظرياتي كه همگي از مكانيك كوانتومي، كيهان‌شناسي و تئوري جديدام نشات مي‌گيرند. اين كتاب را چون سفري شگفت‌انگيز مطالعه كنيد، سفر در كيهاني كه نيروهاي واقعي آن، ما را مجبور مي‌سازند تا به سمت مرزهاي تخيل كشيده شويم.

قیمت محصول:

65,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: