جن‌زدگان (نمايش‌نامه)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

جن‌زدگان در سلسله آثار ايبسن ارزشمند و معنادار است، چون به اقتضاي روش جدلي او با انديشه‌هاي خودش، اين اثر بايد به روي ديدگاه، سبك، و روش اجرا دريچه تازه‌اي مي‌گشود. در ميان آثار «معاصر» يا رئاليستي او، يعني آثاري كه از نظم و اسطوره و تاريخ حماسي فاصله مي‌گيرند و به آدم‌هاي شهرنشين و مسائل آن‌ها مي‌پردازند، جن‌زدگان پيش‌ درآمد شگرفي است. جن‌زدگان نه آن صلابت شاعرانه براند يا پرگنت را دارد، نه از آن پيرنگ منسجم، يا آن توازن بين دستگاه نمادين يا اسطوره‌اي و واقعيات زندگي روزمره مرغابي وحشي برخوردار است. اين اثر بيشتر به خانه‌تكاني ايبسن براي نوكردن سبك و روش معمول و پيشين‌اش مي‌ماند، سبكي كه بايد در خدمات اهداف تازه‌اي مي‌بود. اما به همين دليل، براي آن‌ها كه دوست دراند به شيوه‌هاي تجربي كار ايبسن نگاهي بيندازند، جن‌زدگان كار ارزشمندي است. جن‌زدگان از فضايي دو قطبي و خطرناك خبر مي‌دهد. محافظه‌كاري ويكتوريايي در برابر راديكاليسم متمايل به نهيليسم، دردي كه ايبسن گناهش را به گردن روش محافظه‌كاران در مهار انديشه انسان‌ها و سازمان‌دهي ناكارآمد نهادهاي اجتماعي مي‌اندازد.

قیمت محصول:

20,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: