جستجو در راه‌ها و روش‌هاي تربيت


:ویژگی‌های محصول


شرح:

سال‌هاي تجربه به من نشان داده كه تعليم و تربيت يك جستجوي مداوم است، جستجويي در درون و برون انسان. اين واقعيتي است انكارناپذير كه هيچ دو انساني همانند نيستند. شرايط و زمان‌ها نير يكسان نيستند. پس در مورد هر انساني مساله تعليم و تربيت از نو مطرح مي‌شود. اينكه انسان مورد نظر ما در چه شرايط و زماني رشد مي‌كند و براي تربيتش چه هدفي را بايد دنبال كرد، نكته‌اي است كه از تعليم و تربيت يك جستجوي مداوم مي‌سازد

قیمت محصول:

65,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: