جزيره گنج (متن كوتاه شده)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

چون چشم از خواب گشودم ديدم روز روشن است و قايق را امواج آب به انتهاي جنوب غربي جزيره گنج كشانيده است. آفتاب برآمده بود ليكن هنوز در پس توده سترگ تپه دوربين دريايي، كه در اين طرف تقريبا به طور قائم به روي دريا پايين آمده بود، قرار داشت.

قیمت محصول:

16,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: