جاپا يوگا (انواع مانترا و ذكر - مدي‌تيشن - تغيير سرنوشت)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در اين كتاب مطالبي دربارة فلسفة جاپا، تفاوت جاپا و مديتيشن، معني مانترا و فوائد تكرار آن، داستان‌هايي از مقدسين، تمرين‌هاي جاپايوگا و مديتيشن، مانتراها و تغيير سرنوشت، ارتعاشات روحاني و اُرا، خصوصيات افراد به روشن‌بيني رسيده و محافظت خويش در برابر نيروهاي منفي و اهريمني مي‌خوانيم.

قیمت محصول:

65,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: