جان استيوارت ميل


:ویژگی‌های محصول


شرح:

يگانه مقصودي كه براي آن افراد بشر حق دارند به صورت فردي يا جمعي در آزادي عمل هر يك از افراد مداخله كنند صيانت ذات است... يگانه مقصودي كه اعمال قدرت بر هر يك از اعضاي جامعه‌اي متمدن را، حتي بر خلاف اراده او، موجه مي‌سازد پيشگيري از صدمه رسيدن به ديگران است. خير خود شخص، چه خير جسماني و چه خير اخلاقي‌اش، دليل كافي براي اين كار به‌دست نمي‌دهد... يگانه بخشي از رفتار فرد كه وي در قبال آن مسئول جامعه است بخشي است كه به ديگران ارتباط دارد. در بخشي كه صرفا به خود او مربوط است، استقلال او، از منظر حق، مطلق است. فرد فرمانفرماي خويش است، فرمانفرماي جسم و جان خويش.

قیمت محصول:

32,000 تومان


نظرات شما: