جامعه و تعليم و تربيت (مباني تربيت جديد)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مدرسه به عنوان يك موسسه تربيتي امري است اجتماعي؛ يعني منشا آن زندگي اجتماعي است و مانند ساير موسسات اجتماعي است و مانند ساير موسسات اجتماعي از زمان‌هاي قديم تحت اشكال و صورت‌هاي گوناگون در اجتماعات مختلف تاسيس شده و تغيير پيدا كرده است. قبل از بررسي نقش مدرسه در ادامه حيات اجتماعي و انتقال ميراث فرهنگي لازم است معني جامعه و فرهنگ را روشن كنيم تا بهتر بتوانيم وظيفه‌اي را كه مدرسه در مقابل جامعه و فرهنگ آن بعهده دارد درك نماييم.

قیمت محصول:

7,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: