جادو و ذهن (سازوكار عملكرد و رشد تفكر و باورهاي جادويي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

به طور مرسوم تفكر و رفتار جادويي چون بديل‌هاي ناپخته و گمراه‌كننده تفكر علمي تلقي شده است كه ناگزير با افزايش سن در كودكان كاهش مي‌يابد. چنين تمايلاتي در بزرگسالان عمدتاً توسط روان‌شناسان به عنوان خرافاتي كه از ناكامي، عدم قطعيت، و ماهيت پيش‌بيني‌ناپذير برخي فعاليت‌هاي بشر تغذيه مي‌شوند برچسب خورده است. يوگن سابوتسكي در كتاب جادو و ذهن مروري بر سازوكارها و رشد تفكر و باورهاي جادويي در گستره عمر ارائه مي‌دهد، و در ضمن آن استدلال مي‌كند كه بايد در نقش اين گونه تفكر در تحول بشر تجديد نظر گردد. تفكر جادويي در كودكان بيش از آنكه مانعي براي تعقل علمي يا محصول جانبيِ رشد شناختي باشد، مكملي مهم و ضروري براي اين فرآيندهاست و از جمله مزاياي ديگر آن مي‌توان ارتقاء خلاقيت در حل مسئله و تحكيم راهبردهاي مقابله‌اي را نام برد. تفكر و باورهاي جادويي در بزرگسالان هم براي فرد (كنارآمدن با مسائل لاينحل و موقعيت‌هاي تنش‌زا) و هم براي جامعه (امكان نفوذ جمعي و ارتقاء همسازي اجتماعي) وظايف مهمي ايفا مي‌كند. تفكر جادويي با تاثيرگذاري بر حوزه‌هايي كه به عليت فيزيكي محدود نمي‌شوند، مانند هيجان‌ها، روابط، و تلقين‌ها؛ سازوكار روان‌شناختي رو به رشدي است كه بنا بر استدلال سابوتسكي در بافت سياست، آگهي‌هاي بازرگاني و روان‌درماني تنيده‌شده است و شكل‌گيري و درك ما را نسبت به معنا در دو دنياي عيني و ذهني تحت سيطره خود دارد. كتاب جادو و ذهن به درك ما از اهميت تفكر جادويي كمك منحصر به فردي مي‌كند و شواهد تجربي و نتيجه‌گيري‌هايي ارائه مي‌دهد كه تاكنون در يك منبع گرد نيامده‌اند. اين اثر مي‌تواند براي دانشجويان و پژوهشگران روان‌شناسي رشد و نيز جامعه‌شناسان، انسان‌شناسان، و آموزگاران جالب توجه باشد. ويژگي‌هاي برجسته • نظريه‌اي منحصر به فرد از رشد شناختي كودك از نويسنده‌اي صاحب نام در اين حوزه • كمك به بحث درباره سودمندي كتب‌ها و فيلم‌هاي جادويي (چون هري پاتر) براي رشد شناختي و اجتماعي كودكان

قیمت محصول:

40,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: