توان‌بخشي گروه‌هاي خاص با تاكيد بر خدمات مددكاري اجتماعي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

توان‌بخشي چيست؟ گروهاي خاص چه كساني هستند؟ محدوديت‌ها، مسائل و امكانات بالقوه آنان چيست؟ چه كاري از دست توان‌بخشي و متخصصان امور آن براي رفع نيازهايشان ساخته است؟ و بالاخره مددكاران اجتماعي در اين راستا چه وظايف و مسئوليت‌هايي دارند؟ پاسخ به اين سوال‌ها و بسياري از پرسش‌هاي ديگر درباره معلولان توان‌بخشي آنان در اين كتاب آمده كه در 3 بخش و 16 فصل تدوين شده است.

قیمت محصول:

80,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: