توان‌بخشي كودكان مبتلا به سندرم داون (راهنماي كاربردي براي مربيان و مادران)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كودكاني كه با نشانگان داون پا به جهان مي‌گذارند كودكاني هستند كه تصادف و يا عوامل ناشناخته در اختلال آن‌ها دخالت دارد. اين كودكان با توانبخشي صحيح و به موقع مي‌توانند افرادي مفيد براي خود و خانواده و حتي از جهاتي براي جامعه باشند. رشد كودكان استثنايي نياز به دخالت بزرگترها دارد و ما نبايد اين كمك را از آن‌ها دريغ نماييم. نگارنده كه سال‌هاست در ايران و سپس در آلمان در زمينه توانبخشي كودكان استثنايي به تحقيق و كار باليني پرداخته‌اند حاصل تجربيات خود را در قالب نكات كاربردي و علمي به زباني ساده در اختيار مادران و مراقبان اين كودكان معصوم قرار داده‌اند.

قیمت محصول:

11,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: