تنظيم هيجان كودكان (راهنماي گام به گام والدين معلمان مشاوران و روان‌شناسان)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اولين واكنش نوزاد به دنياي جديد جيغ اوليه است كه زمان اولين تنفس مستقل و به دور از مادر صدايش طنين‌انداز تولدي جديد مي‌شود. پس از آن كودك اولين لبخند خود را به چهره كساني كه او را مي‌نگرند، هديه مي‌كند تا ديگران را سرشار از ذوق و سرور مي‌سازد. اين‌ها تماما در خلقت او نهادينه شده‌اند. اما او نيازمند است ياد بگيرد در كجا، تا چه حد و چگونه اين هيجانات را ابراز نمايد تا بتواند سلامتي خود و ديگران را تامين نمايد. اين كتاب راهنمايي براي والدين، معلمان و روانشناسان مدرسه براي آموزش درس‌هاي هيجاني و كمك به نظم‌بخشي هيجانات كودك است.

قیمت محصول:

38,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: