تمرين‌هاي مصاحبه و تشخيص باليني براي روانشناسان و مشاوران


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب به طور اخص به منظور آموزش و يادگيري مهارت‌هاي تشخيصي و مصاحبه‌اي مورد نياز مشاوران، روان‌شناسان مدرسه، روان‌شناسان باليني و ساير متخصصان حوزه سلامت روان طراحي شده‌است و منبعي غني از تمرين‌هاي ايفاي نقش و تمرين‌هاي آموزشي است. مؤلف 31 سال تجربه تدريس اين مهارت‌ها را در اين كتاب گردهم آورده و در غالب 20 شرح‌حال ارائه كرده است. مراجعان در اين شرح‌حال‌ها به لحاظ سن، قوميت، جنسيت، مذهب، وضعيت اقتصادي- اجتماعي، مشكلات و شدت اين مشكلات با هم تفاوت دارند. در هر شرح‌حال اطلاعات جامعي درباره احساسات، افكار، اعمال و الگوهاي ارتباطي مراجع ذكر شده است كه به دانشجويان امكان ايفاي نقش را مي‌دهد. تمركز اين كتاب بر روي مهارت‌هايي چون به كار بردن سؤالات بازپاسخ و بسته‌پاسخ، توجه انعكاسي، پاسخ به رفتار غيركلامي، ارائة نظرات هم‌دلانه و برخورد حمايتي مي‌باشد. در تمرين‌هاي پس از هر شرح‌حال، دانشجويان تشخيص‌هاي خود را با در نظر گرفتن عوامل زيستي، موقعيتي و فردي در هر يك از محورهاي I تا V مشخص مي‌كنند.

قیمت محصول:

85,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: