تمرينات عملي رفتاردرماني شناختي براي غلبه بر افسردگي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

افسردگي چيزي نيست كه بتوان به راحتي از كنار آن گذشت. افسردگي اگر جدي باشد، مي‌تواند روابط، كار، سلامتي و كيفيت زندگي شما را ويران كند. اما خبر خوش اين است كه افسردگي هميشگي نيست. مي‌توانيد از همين حالا اقداماتي كنيد كه از احساس افسردگي بيرون آييد و به آينده اميدوار گرديد. در اين كتاب به ده‌ها فعاليت اشاره كرده‌ايم كه به كمك آن مي‌توانيد افسردگي را از ميان برداريد و بهتر و باز هم بهتر شويد.

قیمت محصول:

22,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: