تمركز بر مشتري (ارزش‌افزايي خوش‌نامي كسب وفاداري سودآوري)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

تمركز بر مشتري تنها براي بازاريابان يا كاركنان واحد فروش يا كارمنداني كه هر روز با مشتريان سروكار دارند ضروري نيست، بلكه همه كاركنان بدون توجه به نقش‌شان در سازمان بايد مشتري‌مدار باشند. اين كتاب شما و گروه‌تان را براي دستيابي به اين هدف ياري مي‌رساند و به شما كمك مي‌كند تا نتايج بهتري براي شركت‌تان به ارمغان آوريد.

قیمت محصول:

17,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: