تمام انگيزه‌هاي زندگي (داستان تاثيرگذار زندگي توريا پيت) دختري كه قرار نبود زنده بماند


:ویژگی‌های محصول


شرح:

«... آتش با سرعت هر چه بيشتر به ما نزديك و نزديك‌تر مي‌شد. حتي فرصتي براي فكر كردن نداشتيم. سر و صداي ناشي از آتش‌سوزي از صداي موتور جت هم بلندتر بود و من، تا سرحد مرگ ترسيده بودم. قلبم ديوانه‌وار در سينه مي‌كوبيد و گرماي سوزان و دود غليظي كه همه جا را فرا گرفته بود، مرا بيش از پيش مضطرب و وحشت‌زده مي‌كرد...» داستان توريا و زنده ماندنش در ميان آن جهنم سوزان دهان به دهان چرخيد و حالا مردم بسياري از اين ماجراي غم‌انگيز باخبر شده‌اند. اما چيزي كه اين حادثه را از نمونه‌هاي مشابه خود متمايز مي‌كند، اراده تحسين‌برانگيز توريا براي بازگشتن به زندگي طبيعي است. «تمام انگيزه‌هاي زندگي»، داستان قدرت عشق است؛ عشقي كه توانست دختري را از مرگ حتمي نجات داده و به زندگي برگرداند. عشقي كه از مرز ظواهر و زيبايي‌هاي ظاهري فراتر رفته و قدم به قلمروي كمترشناخته زيبايي‌هاي دروني مي‌گذارد.

قیمت محصول:

30,000 تومان