تكنيك‌ها و مهارت‌هاي تست‌زني غلبه بر آزمون‌هاي تشريحي و كوتاه جواب آماده شدن براي امتحانات غلبه بر استرس و اضطراب امتحان


:ویژگی‌های محصول


شرح:

شيوه‌هاي غلبه بر آزمون‌هاي شفاهي و كتبي شيوه‌هاي غلبه بر آزمون‌هاي تشريحي و كوتاه‌ جواب تكنيك‌هاي افزايش دقت در تست‌زني تكنيك‌هاي مديريت زمان در آزمون‌هاي تستي مديريت هيجاني در آزمون‌هاي تستي تكنيك‌هاي غلبه بر تست‌هاي محاسباتي تكنيك ‌هاي غلبه بر تست‌هاي سرعتي تكنيك‌هاي غلبه بر تست‌هاي مفهومي و قدرتي تست‌هاي روانشناسي

قیمت محصول:

35,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: