تكنيك‌هاي فرزندپروري (روشي براي ساختن شخصيت سالم و پيشگيري از مشكلات رواني در فرزندان)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

تكنيك‌هاي فرزندپروري نام روشي است كه با كمك آن، والدين مي‌توانند بهتر و مؤثرتر با فرزندانشان ارتباط برقرار كرده، بر آنها كنترل بيشتري داشته، به رشد شخصيت سالم و پيشگيري از مشكلات رواني در آنها كمك كنند. اين روش ويژگي‌هاي خاصي دارد. در تكنيك‌هاي فرزندپروري، والدين و فرزندان، انسان‌هايي هستند كه در بازي مشتركي به نام تربيت فرزند در اين دنيا همبازي شده‌اند. اين ويژگي، يعني نگاه انساني به والدين و فرزندان، نه‌تنها رفتار انساني با فرزندان را ركن مهمي در تربيت آنها قرار مي‌دهد، كه فرزندان را واجد نقش و جايگاه مهمي در تربيت خودشان مي‌داند.

قیمت محصول:

30,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: