تكنيك‌هاي شناخت‌درماني (راهنماي كاربردي براي متخصصان باليني)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

درمان شناختي رفتاري، درماني كوتاه مدت، برخوردار از پشتوانه پژوهشي قوي و قابل استناد است. اثربخشي، كاربردي و مقرون به صرفه‌بودن اين روش درماني در حوزه‌هاي متعدد اختلالات رواني نشان داده شده است. اين توانمندي‌ها مرهون فنون مورد استفاده در اين رويكرد درماني است. درمان دو مشكل رايج يعني انتقاد از خويشتن و نياز به تاييد ديگران و نيز ارائه چندين پرسشنامه مورد استفاده در كار باليني، از جمله مباحث كتاب است.

قیمت محصول:

120,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: