تفويض اختيار نظارت و سرپرستي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

تفويض اختيار يكي از مهارت‌هاي ضروري مديريت موثر است. بدون توانايي تفويض اختيار موثر و بجا، انجام دادن وظايف مديريت امكان‌پذير نيست. مديريت را انجام دادن كارها و رسيدن به نتيجه از طريق ديگران تعريف كرده‌اند. در ذات چنين تعريفي، مي‌توان به وجود تفويض اختيار موثر كارها، وظايف و مسئوليت‌ها به كاركنان اشاره نمود. توانايي شما در تفويض اختيار كردن براي رسيدن به موفقيت در تجارت موضوعي قطعي و تعيين كننده است.

قیمت محصول:

6,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: