تفسير نقاشي‌هاي فرافكن (رويكردي مبتني بر روانشناسي خود)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

استفاده از نقاشى‌‌ها براىكشف هيجان‌ها، نگرش‌ها و رگه‌هاى شخصيتىكه در كلام مراجع بيان نمىشود، فنى ارزشمند است كه كاربرد گسترده‌اى در تحليل ‌روانى و روان‌درمانى دارد. در اين كتاب، نويسنده به صورت كاربردى كاربست و تفسير نقاشى‌هاى ‌فرافكن را معرفي مي‌كند. دكترلايبوويتز رويكرد خود را بر روان‌شناسى‌ خود بنا كرده و اطلاعات دقيقى درباره چگونگى تفسير نقاشى‌هاى خانه، درخت، مرد، زن وحيوان فراهم مى‌كند. در پيوست كتاب راهكارهايى براى آزماينده و راهكارهايى براى اجراى خود و نيز فهرست صفت‌هايى كه به تفسيركمك مى‌كنند آمده است . تفسير نقاشى‌هاى‌ فرافكن مجموعه اثرگذارى از نقاشى‌ها به همراه بيش از 175 شرح را ارائه مى‌كند. تقريباً نيمى از نقاشى‌ها حاصل موردپژوهى‌هاى جامعى است كه مراجعان بزرگسال را از مرحله آغازين درمان تا يكسال ( يا بيشتر ) بعد از درمان پيگيرى مى‌كند. معرفي موردهاى بالينى همراه با راهنمايى‌هاىكلي براي تفسير، كتاب را متن ارزشمندى براى مبتدى‌ها و مرجع مهمى براى متخصصان باتجربه ساخته است. درباره نويسنده: دكترماروين لايبوويتز، مدرس و سرپرست ارشد مركز معاصرمطالعات روان‌تحليل‌گرى‌پيشرفته در ليوينگستون، ان.جى است. او همچنين در ريگوودان.جى، در مطب خصوصى خود، تحليل ‌روانى و روان‌درمانى انجام مى‌دهد. دكتر لايبوويتز بورد روان‌شناسى ‌حرفه‌اى در روان‌شناسى ‌بالينى دارد و عضو آكادمى روان‌شناسى‌ بالينى است.

قیمت محصول:

40,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: