تغيير دادن رفتارهاي كودكان و نوجوانان


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب تغيير دادن رفتار‌هاي كودكان و نوجوانان، با تكيه بر روان‌شناسي و آموزش و پرورش، از اصل‌هايي سخن مي‌گويد كه امروزه، به صورتي بسيار گسترده كاربرد‌هاي فراوان دارد. مربيان و معلمان و پدران و مادران، در كودكستان‌ها، دبستان‌ها و مدرسه‌هاي راهنمايي تحصيلي و دبيرستان‌ها و مدرسه‌هاي استثنايي، بيمارستان‌هاي رواني، مراكز اصلاح و تربيت نوجوانان بزهكار، و خانواده‌ها از اصل‌هايي كه در اين كتاب آمده است، براي پديد آوردن رفتارهاي پسنديده در كودكان ونوجوانان، راه‌ها و روش‌هاي فراوان آموخته‌اند و آن‌ها را به كار برده‌اند. هر يك از اين اصل‌ها با مثال‌ها و داستان‌هايي روشن، كه بيشتر واقعي است، در هم آميخته شده است تا به صورتي ساده و آشنا و زبان و بياني گيرا در خور فهم همگان باشد. به همين سبب، كتاب، گذشته از كارشناسان و پژوهشگران روان‌شناسي، مي‌تواند براي معلمان، دانشجويان تربيت معلم، و همه‌ي كساني كه به صورتي با كودكان و نوجوانان سرو كار دارند، راهنمايي بسيار سودمند و پاسخ‌گوي بسياري از پرسش‌هايي باشد كه درباره‌ي رفتارهاي كودكان و نوجوانان دارند.

قیمت محصول:

24,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: