تغذيه و تربيت كودك


:ویژگی‌های محصول


شرح:

روزگاري بود كه پدر و مادرها بطور دقيق مي‌دانستند فرزندانشان را چگونه بار بياورند و يا دست‌كم اين‌طور فكر مي كردند. ولي اين روزها اغلب ما احساس مي‌كنيم كه قوانين صريح و دقيقي وجود ندارند كه آنها را دنبال كنيم. ما اينك گزينه‌هاي فراواني را پيش رو نداريم اما در عين حال ناچاريم انتخاب‌هاي بيشتري نيز داشته باشيم. مثلا آيا تغذيه با شير مادر واقعا ضروري است؟ آيا هميشه بايد كودكي را كه گريه مي‌كند از جا بلند كرد؟ اگر اين كار را نكنيم جه خواهد شد؟ آيا درست است كه پس از تولد كودك به سر كارمان برگرديم؟ وقت مناسب چه موقع است؟ و ...

قیمت محصول:

135,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: