تغذيه بهتر زندگي بهتر (كليدهاي كوچك براي قفل‌هاي بزرگ)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب ديدگاه‌هايي را نسبت به غذا ارائه مي‌دهد كه تا پيش از اين در استانداردهاي فرهنگي نبوده است غذا نه خوب است نه بد بلكه خنثي است. البته، نويسنده پيشنهاد مي‌دهد كه نگرش ما نسبت به غذا نبايد خنثي باشد. در زمينه انتخاب غذا و ايجاد عادت خورد و خوراك به نفع خودمان است كه مسئوليت‌پذير باشيم بگذاريد فهرست كامل نكته‌ها و اطلاعات سلامتي كه همه ما در درونمان داريم بهترين راهنما براي تغذيه بهتر حيات و نشاط باشد.

قیمت محصول:

9,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: