تعيين جنسيت (فرزند دختر يا پسر)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مساله تعيين جنسيت با وجود آنكه يك موضوع قديمي است اما صورت علمي و تجربي آن به ظاهر ناشي از تحقيقات و كنكاش‌هاي محققان و دانشمندان در قرن حاضر حاصل شده است و به سرعت در حال رواج و گسترش است.

قیمت محصول:

4,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: