تصويرگر اين كتاب شما هستيد (642 ايده براي طراحي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در اين اقيانوس پر از ايده‌هاي عجيب، بديع، هوشمندانه و جذاب طراحي شيرجه بزنيد تا همچنان كه پايين‌تر مي‌رويد از چالش وسوسه‌كننده كشيدن يك دوچرخه، به فكر وهم‌آلود كشيدن يك نجوا برسيد! در اين كتاب ايده‌هاي طراحي مرغ بريان تا شير ريخته روي زمين پيدا مي‌كنيد، اما تصميم اين‌كه چگونه آن‌ها را اجرا كنيد، با خودتان است! ان كتاب يك دفتر طراحي الهام‌بخش است، به شرط اين‌كه حاضر باشيد مدادها را از نيام بركشيد و تخيلتان را به پرواز درآوريد!

قیمت محصول:

23,000 تومان


نظرات شما: