تصويرسازي ذهني و خود تهديد شده (نظريه‌هاي نوين خود و كاربرد تصويرسازي ذهني در شناخت‌درماني)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

تصويرسازي ذهني در درمان شناختي مهم است، چرا كه اغلب، هيجانات نيرومندي را ايجاد مي‌كند و روش‌هاي تصويرسازي ذهني همانند بازآفريني تصويري و بازنويسي تصوري در درمان‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد. بر اساس تصويرسازي ذهني و خود تهديد شده، تصاوير ذهني مربوط به خود در برخي از مشكلات سلامت روان معمول، نقش دارند و اين تصاوير مي‌توانند براي كمك به بهبود افراد به كار روند. استوپا و ساير نويسندگان اين كتاب، بر آن دسته از تصاوير ذهني مربوط به خود تمركز دارند كه اغلب منفي بوده، تحريف شده‌اند و يا ممكن است در ايجاد و پيشرفت اختلالات باليني نقش داشته باشند.

قیمت محصول:

75,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: