تصميم‌گيري


:ویژگی‌های محصول


شرح:

ما در مورد وجود ارتباط متقابل بين چگونگي اخذ تصميم و فرايند بهبود آن و همچنين درباره اينكه مردم چگونه تصميم مي‌گيرند، بسيار مي‌دانيم. هدف از نوشتن اين كتاب، تغيير در كيفيت و چگونگي تصميم شماست. اين كتاب حاصل نتايج هزاران مطالعه پژوهشي است و توضيحات متخصصان را در مورد فرايند تصميم‌گيري در افراد به شكلي بسيار كاربردي ارائه مي‌دهد. اين كتاب به عنوان راهنمايي براي بهبود اتخاذ تصميمات درست و مناسب نوشته شده است، درباره اينكه چگونه افراد از بين گزينه‌هاي موجود، گزينه مناسب را انتخاب كنند تا بتوانند زندگي خود را بهبود بخشند. بعد از خواندن اين كتاب، شما ابزاري براي تصميم‌گيري بهتر خواهيد داشت.

قیمت محصول:

52,900 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: