ترس را احساس كن اما كار را انجام بده


:ویژگی‌های محصول


شرح:

ما با سخنگويي در جمع، دفاع از خود، تصميم‌‌گيري، صميميت، تغيير شغل، تنها ماندن، سالخورده‌گي، رانندگي، از دست دادن يك عزيز، پايان يك رابطه و... از آغاز مي‌ترسيم. اين كتاب به شما نگرش و ابزاري براي بهبود گسترش توانايي‌تان در برخورد با هر موقعيتي مي‌دهد. شما از يك موقعيت درد، زمين‌گيري، افسردگي به يك موقعيت توانمندي، انرژي و هيجان منتقل مي‌شويد.

قیمت محصول:

30,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: