تحليل يادگيري بر اساس مقايسه سبك‌هاي شناختي و هوش چندگانه هوارد گاردنر


:ویژگی‌های محصول


شرح:

تحليل يادگيري انسان يكي از پيچيده‌ترين مسائلي است كه همواره پيش روي تحقيقات حوزه‌هاي روانشناسي و علوم تربيتي قرار داشته است. رفتارگرايان با تكيه و توجه به رفتارهاي آشكار انسان، اساس يادگيري را شرطي‌سازي تلقي كرده و شناخت‌هاي سطح بالا را تعميم همان رفتارهاي ساده دانستند. رفتارگرايي ضمن اينكه در دوراني رشد تحقيقات آزمايشگاهي را سبب شد اما به دليل ساده‌سازي فرآيند يادگيري، با سوالاتي مواجهه شد كه امكان پاسخ‌گويي به آن‌ها در اين چارچوب ميسر نبود.

قیمت محصول:

20,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: